Menu Sluiten

Missie & visie

Eind de jaren ’50 werd de school opgericht vanuit de nood om neutraal onderwijs aan te bieden. Die missie is nog steeds levendig. Wij zijn in Zwevegem de enige basisschool van het GO! en wapperen aan de schoolpoort de GO!-vlag met trots. Onze missie is en blijft het verstrekken van dat neutrale onderwijs, open en toegankelijk voor iedereen, maar intussen overgoten met een hedendaags sausje.

Wederzijds respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid staan centraal. Met deze waarden en normen in ’t achterhoofd, willen wij allen – leerkrachten, directie en ouders – meewerken aan één en hetzelfde doel: de hoogste kansen bieden aan de ons toevertrouwde kinderen!

Naast die missie houden wij ons eigen pedagogisch project ook constant onder de loep. Als school heb je altijd een bepaald doel voor ogen. Je maakt keuzes vanuit een bepaalde visie. Leerkrachten en directie zetten zich rond de tafel om tot een consensus te komen. Zo’n denkkader zet men op papier en nadien wordt het resultaat besproken – en goedgekeurd – binnen de volledige groep leerkrachten. Ernstig denkwerk dus. Dat kan je enkel weergeven in een ernstige tekst.

Wil je weten hoe wij in onze school denken over opvoeden en onderwijs, dan loont het lezen van onze visietekst echt wel de moeite en verwijzen we graag naar ‘De Windroos is een school met een hart’.