Menu Sluiten

Een leerkrachtenteam dat er voor gaat!

Onze leerkrachten willen dat elk kind de door de overheid opgelegde eindtermen bereikt en meer! We proberen het aangename aan het nuttige te koppelen en opteren voor een kwalitatief hoogstaand basisonderwijs dat gebruik maakt van gevarieerde werkvormen.

Basisschool De Windroos vaart vaste koers richting de toekomst. De uitgesproken visie van ons schoolteam op onderwijs mikt op de toekomst. We willen de leerlingen van jongs af aan zoveel mogelijk troeven meegeven voor later. De neuzen van De Windroos staan in dezelfde richting. Onze juffen en meesters scholen zich voortdurend bij en staan open voor nieuwe inzichten en werkvormen die de betrokkenheid en leerresultaten van de kinderen verhogen. Wilt u iets bespreken? Bij onze leerkrachten vindt u een luisterend oor.