Menu Sluiten

Speelplaatspimpers

Uit het idee om deel te nemen aan de wedstrijd Pimp Je Speelplaats, groeide een heel team bestaande uit enthousiaste ouders en leerkrachten, met als doel de speelzones voor de kinderen zo leuk mogelijk uitwerken. Onze visie hierin:

Als basisschool De Windroos willen we een omgeving met een aantrekkelijke en levendige uitstraling, zowel voor onze leerlingen als voor de buurt.
We willen een omgeving creëren die prikkelend werkt. Uitdagend en rustgevend, naar ieders behoefte en noden. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzame en levende materialen, met respect voor de natuur en met oog op bijdragen aan de biodiversiteit.
Dit willen we realiseren door beroep te doen op het gezamenlijk talent van het schoolteam, de leerlingen, de ouders en andere sympathisanten. Allen die hieraan wensen mee te werken, doen dit op hun eigen manier en in een ongedwongen sfeer.

Wie interesse heeft om ons hierin bij te staan, neem gerust contact op met directie, of spreek ons aan op een schoolevenement. Wij verwelkomen graag vers bloed!