Menu Sluiten

Ouderavonden

Wij organiseren vier oudercontacten per schooljaar. Tijdens dit gesprek bespreekt de leerkracht met u de kennis, de vaardigheden en de attitudes die geobserveerd en geëvalueerd werden bij uw kind. In het belang van het kind verwacht de school dat ouders zich engageren om steeds aanwezig te zijn op het oudercontact.

In uitzonderlijke omstandigheden kan een alternatief overlegmoment gezocht worden, wanneer u verhinderd bent.

De data van deze oudercontacten vindt u terug in het schoolreglement.

Uiteraard hoeft u niet per se op deze ouderavonden te wachten om de juf of iemand anders te spreken over uw spruit. Indien u dit wenst, zijn we gedurende het hele schooljaar beschikbaar voor een informele babbel aan de poort, of een iets formeler gepland gesprek.