Menu Sluiten

Zorgbeleid

In De Windroos hebben wij oog voor zowel de kennis die wij de kinderen verschaffen, als voor hun ontluikende sociale vaardigheden en hun welbevinden. Hierbij is zorg op maat van elk kind van uitermate belang. Bij elk individu gaan wij na wat hij of zij nodig heeft om harmonieus te ontwikkelen tot een volwaardig persoon. De visie die wij al jarenlang hanteren sluit daarin heel nauw aan bij de zorgdriehoek die het M-decreet voor ogen houdt. (ook wel gekend als het zorgcontinuüm)

Alle kinderen genieten bij ons van een brede basiszorg (fase 0). Dit wil zeggen dat de klasjuf hen de lessen geeft, soms met aanpassingen voor bepaalde kinderen. Wanneer de juf aangeeft dat bepaalde kinderen toch nood hebben aan extra ondersteuning, gaan we over naar de verhoogde zorg (fase 1). Dan zit de juf samen met de zorgcoördinator en wordt besproken welke stappen nog allemaal kunnen ondernomen worden. Als ook deze verhoogde zorg onvoldoende blijkt, stappen we over naar uitbreiding van zorg (fase 2). In deze fase wordt beroep gedaan op de expertise van CLB, de directeur en mogelijke andere externen. Enkel als al deze fasen ontoereikend blijken, gaan we over naar een IAC of individueel aangepast curriculum (fase 3). Dit kan bij ons op school of desnoods in een school die beter kan beantwoorden aan dergelijke zorgnoden.

Ten allen tijde worden ouders in dit proces op de hoogte gehouden. Indien u vragen hebt, aarzel dan niet contact op te nemen met ons.