GO! basisschool De Windroos | H. Consciencestraat 1B | 8550 Zwevegem
056 75 85 51

Examenschool

EXAMENSCHOOL

Wie geen getuigschrift basisonderwijs behaalde op school, kan deelnemen aan de examens van de Examencommissie basisonderwijs.

Elk schooljaar organiseert GO! BS De Windroos in juni deze examens in samenwerking met de Vlaamse Onderwijsinspectie.

Aan de hand van de folder vindt u alle nodige informatie.
Indien u wenst deel te nemen, moet u gebruik maken van het online inschrijvingsformulier.

Als u het getuigschrift basisonderwijs wil behalen, moet u slagen voor elk van de volgende leergebieden van het basisonderwijs: