GO! basisschool De Windroos | H. Consciencestraat 1B | 8550 Zwevegem
056 75 85 51

Leguaanklas

ULTRA-opdrachten

Naast de leguaanklas werken we ook met ultra-opdrachten.

In basisschool De Windroos hebben we aandacht voor het bevorderen van de groeimindset bij kinderen, van cruciaal belang voor hun ontwikkeling en succes op lange termijn. Een vaardigheid waardoor ze niet alleen academisch succesvoller kunnen zijn, maar ook beter voorbereid zijn op de uitdagingen van het leven buiten de school.

Een groeimindset verwijst naar de overtuiging dat intelligentie, talenten en vaardigheden ontwikkeld kunnen worden door inspanningsvermogen en effectieve strategieën.

We prijzen de inspanningen en niet de resultaten. Blijven proberen, we loven doorzetting. We doen dit via positieve, constructieve feedback. De leerkrachten modelleren de groeimindset door bvb. openlijk te praten over eigen leerervaringen, fouten en hoe ze ermee omgaan. D.m.v. ultra-opdrachten worden kinderen aangemoedigd om uitdagende doelen te stellen en buiten hun comfortzone te treden. Even moeilijk… een natuurlijk onderdeel van een leerproces… . Hierbij bieden we een ondersteunende omgeving waar ze zich veilig voelen.

Door deze benaderingen te combineren, kunnen wij, de leerkrachten en ook onze ouders, de groeimindset van de kinderen versterken en hen helpen veerkrachtiger, gemotiveerd en zelfzeker te worden in hun leerproces.